IBE >> Baza Prac Doktorskich
2 3 4 5 6 7 8
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
81Kowalska MariaEfektywność studiów przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieliefektywność kształcenia, nauczanie przedmiotowe, kształcenie nauczycieliKrawcewicz Stanisław1980[Biblioteka IBE] : R 153
82Kozak WitoldEfektywność zastosowań technicznych środków dydaktycznych w nauczaniu fizyki i elektrotechnikitechnika, fizyka, nauczanie przedmiotowe, środki dydaktyczneDąbrowski Zygmunt1976[Biblioteka IBE] : R 085
83Stoczkowska RenataEkologiczna ścieżka edukacyjna w nowym systemie kształceniaSystem szkolnictwa, Edukacja ekologicznaCichy Danuta2003Biblioteka IBE : R 432
84Stupin-Rzońca AgnieszkaEkspresja poetycka w diagnozie i terapii edukacyjnejPoezja, Edukacja, Terapia, Edukacja humanistycznaRadziewicz Julian1997Biblioteka IBE : R 384
85Gucewicz-Sawicka IrenaElementarne pojęcia topologiczne w nauczaniu na poziomie średnimszkolnictwo średnie, matematyka, nauczanie przedmiotoweKrygowska A. Z.1975[IBE Biblioteka] : R 070
86Jankowska LeokadiaEmpiryczna weryfikacja programu nauczania początkowego w zakresie muzykiWychowanie muzyczne, Edukacja wczesnoszkolna, Program nauczaniaWróbel Tadeusz1983Biblioteka IBE : R 220
87Kantowicz EwaEwolucja międzynarodowej ochrony dziecka na przykładzie działalności UNICEF w latach 1946-1991UNICEF, Organizacja międzynarodowa, Opieka pedagogicznaBalcerek Marian1992Biblioteka IBE : R 333
88Jagiełło EwaFinansowe uwarunkowania jakości kształcenia w szkolejakość kształcenia, szkoła, finansowanie oświatyGęsicki Janusz2007[Biblioteka IBE] : R 509
89Majkowska DanutaFormalne i pozaformalne uwarunkowania doboru uczniów do klas uzawodowionych w zbiorczych szkołach gminnychnauka zawodu, selekcja szkolna, szkoła gminnaRachalska Wanda1978[Biblioteka IBE] : R 091
90Sobecki MirosławFunkcja etniczno-kulturowa liceów ogólnokształcących z niepolskim językiem nauczania : na przykładzie liceów z białoruskim i litewskim językiem nauczaniaZadanie dydaktyczne, Nauczanie, Język obcy, Szkoła z obcym językiem wykładowymSzymański Mirosław Józef1995Biblioteka IBE : R 360
91Polaszek FeliksFunkcja podręcznika w szkole zawodowejpodręcznik szkolny, szkoła zawodowaNowacki Tadeusz1973[Biblioteka IBE] : R 024
92Wojtkowska DanutaFunkcja poznawczo-kształcąca filmów dydaktycznych stosowanych w procesie kształcenia zawodowegoKształcenie zawodowe, Film dydaktycznyKaczor Stanisław1989Biblioteka IBE : R 312
93Sarleja TeresaFunkcja praktycznego nauczania zawodu w kształceniu mechanika budowy i naprawy maszynpraktyka zawodowa, nauka zawodu, nauczanie przedmiotów zawodowychNowacki Tadeusz1979[Biblioteka IBE] : R 149
94Walczak GrażynaFunkcja rewalidacji indywidualnej dzieci niedowidzących w okresie nauczania początkowegoEdukacja wczesnoszkolna, Wada wzroku, RewalidacjaSękowska Zofia1983Biblioteka IBE : R 210
95Butkiewicz MariaFunkcja słuchowisk radiowych w pracy wychowawczej szkoły podstawowejedukacja medialna, audycja radiowa, szkoła podstawowaKoblewska Janina1974[Biblioteka IBE] : R 039
96Tytus StanisławFunkcja szkoły zawodowej w kształtowaniu motywów społecznego działania uczniówdziałalność społeczna, motywacja, szkoła zawodowa, uczeńSzczerba Wiktor1977[Biblioteka IBE] : R 120
97Pluta AndrzejFunkcja wychowawcza ojca we współczesnej rodzinie miejskiej : (na przykładzie rodzin Częstochowy)Rodzina miejska, OjciecMaciaszkowa Janina1981Biblioteka IBE : R 187
98Wylot FeliksFunkcje dydaktyczne projekcji fazogramów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychzadanie dydaktyczne, przyroda, nauczanie przedmiotoweKazimierski Wacław1978[Biblioteka IBE] : R 127
99Ziołowicz KatarzynaFunkcje edukacji regionalnej w gimnazjum w oparciu o badania regionu świętokrzyskiegoGimnazjum, Regionalizm, EdukacjaGajda Janusz2007Biblioteka IBE : R 516 1/2
100Elsner DanutaFunkcje kierownicze dyrektora szkoły w świetle podejścia systemowegofunkcja dyrektora szkoły, dyrektor szkołyHomplewicz Janusz1980[Biblioteka IBE] : R 152
2 3 4 5 6 7 8
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do