IBE >> Baza Prac Doktorskich
1 2 3 4 5 6 7
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
1Klein Edward"Polonistyka" jako czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli języka polskiegojęzyk polski, czasopismo pedagogiczneFrycie Stanisław1980[Biblioteka IBE] : R 168 1/2
2Błasiak JulitaAbsolwenci studiów pedagogicznych na rynku pracyRynek pracy, Absolwent, Studia pedagogiczne, Kształcenie nauczycieliKwiatkowski Stefan Michał2005Biblioteka IBE : R 457
3Kolmaga MariaAdaptacja metody REMI do możliwości psychicznych dzieckajęzyk obcy, nauczanie, psychologiaWoźnicki Tadeusz1976[Biblioteka IBE] : R 079
4Olszewska MariaAdaptacja społeczno-zawodowa nauczycieli języka polskiegojęzyk polski, nauczyciel przedmiotu, adaptacja zawodowa, adaptacja społecznaFrycie Stanisław1979[Biblioteka IBE] : R 140
5Jopkiewicz AgataAktualny stan i perspektywy autorytetu nauczyciela w opinii pedeutologów, nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskichautorytet nauczyciela, zawód nauczyciela, środowisko zawodoweSzymański Mirosław Stanisław2009Biblioteka IBE : R 543
6Szczepaniak ArkadiuszAktywizacja bezrobotnych absolwentów szkół ponadpodstawowych w warunkach rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2004Rynek pracy, Bezrobocie, AktywizacjaGaweł-Luty Elżbieta2006Biblioteka IBE : R 484
7Miłkowska GrażynaAktywność społeczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w drużynach harcerskich "nieprzetartego szlaku"Harcerstwo, Niedorozwój umysłowy, Aktywność społecznaGałkowski Tadeusz1986Biblioteka IBE : R 260
8Łaszczyk JanAnaliza porównawcza metod nauczania rozwiązywania zadańAnaliza porównawcza, Metoda nauczaniaGóralski Andrzej1983Biblioteka IBE : R 212
9Bielas LeonAnaliza porównawcza systemów wychowawczych szkolnictwa ogólnokształcącego w dwóch państwach o wspólnych tradycjach historycznych i różnych ustrojach społecznych (NRD i NRF)system wychowawczy, szkolnictwo ogólnokształcące, analiza porównawcza, ustrój społeczno-politycznyWiloch Tadeusz1971Biblioteka IBE : R 008
10Klimowicz GrażynaAnaliza psychologiczna ekspresji lęku w twórczości plastycznej uczniówLęk, Wychowanie plastyczneTerelak Jan1992Biblioteka IBE : R 337
11Rudowski TomaszAnaliza psychospołecznych czynników niewypełniania obowiązku szkolnego przez młodzież społecznie niedostosowaną w stołecznym województwie warszawskimNiedostosowanie społeczne, Obowiązek szkolnyJedlewski Stanisław1982Biblioteka IBE : R 186 1/2
12Bańkowski WacławAnaliza zbiorów zadań dydaktycznych jako sposób doskonalenia praktyki szkolnejPraktyka pedagogiczna, Zadanie dydaktycznaGóralski Andrzej1987Biblioteka IBE : R 288 1/2
13Knafel KrystynaAprobowane i realizowane wartości i normy moralne w środowisku nauczycielskim środowisko zawodowe, Nauczyciel, Wartości moralne, Norma moralnaLegowicz Jan1988Biblioteka IBE : R 293
14Matczak EwaAspiracje edukacyjne a rzeczywiste wybory szkolne i zawodowe młodzieży kończącej szkoły podstawoweSzkoła podstawowa, Absolwent, Wybór zawodu, Aspiracje edukacyjneSzymański Mirosław Józef1992Biblioteka IBE : R 330
15Kotomska MariaAspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży gimnazjalnej z rodzin bezrobotnychGimnazjum, Bezrobocie, Rodzina, Aspiracje zawodowe, Aspiracje edukacyjneBogaj Andrzej2006Biblioteka IBE : R 481
16Dubis MałgorzataAspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów liceów ogólnokształcącychuczeń, liceum ogólnokształcące, aspiracje edukacyjne, aspiracje zawodoweSzempruch Jolanta2009Biblioteka IBE : R 548
17Ścisłowicz MałgorzataAspiracje edukacyjne rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieciRodzina, Osiągnięcie szkolne, Aspiracje edukacyjneSzymański Mirosław Józef1991Biblioteka IBE : R 332
18Polańska-Kaźmierczak IrenaAspiracje edukacyjne rodzin robotniczych a perspektywa upowszechniania kształcenia średniego młodzieżyRodzina, Aspiracje edukacyjneSzymański Mirosław Józef1991Biblioteka IBE : R 317
19Bednarczyk-Jama NataliaAspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnychszkoła ponadgimnazjalna, Aspiracje zawodowe, Aspiracje edukacyjneKwiatkowski Stefan Michał2006Biblioteka IBE : R 503
20Kowalski StanisławAspiracje życiowe uczniów średnich szkół zawodowych : (na przykładzie powiatu kieleckiego)Uczeń, Szkoła zawodowa, Aspiracje życioweKwiatkowski Stefan Michał2003Biblioteka IBe : R 426
1 2 3 4 5 6 7
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do