IBE >> Baza Prac Doktorskich
22 23 24 25 26 27 28
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
521Drzeżdżon WojciechZadania i możliwości szkół zawodowych w kreowaniu wartości pracy wśród młodzieżyWychowanie do pracy, Szkolnictwo zawodowe, Szkoła zawodowaSzymański Mirosław Józef2005Biblioteka IBE : R 456
522Pytlakowski Ryszard AdamZainteresowania muzyczne studentów WSP w OlsztynieStudent, Zainteresowanie, Edukacja muzycznaLudkiewicz Zofia1992Biblioteka IBE : R 327
523Paździur LeonardaZależność efektów dydaktycznych od sposobu modelowania struktury czynności uczniów na lekcjach matematykimatematyka, nauczanie przedmiotowe, efektywność nauczaniaWróbel Tadeusz1977[Biblioteka IBE] : R 101 [tomy: 1-2]
524Garbula Joanna MariaZależność rozwoju języka dziecka od treści i organizacji zabaw w przedszkoluMowa, Edukacja przedszkolna, ZabawaWięckowski Ryszard1984Biblioteka IBE : R 238
525Koprowska DorotaZałożenia i efekty funkcjonowania ośrodków ustawicznej edukacji zawodowejOśrodek szkoleniowy, Kształcenie zawodowe, Kształcenie ustawiczneBednarczyk Henryk2006Biblioteka IBE : R 473
526Malinowska IzabelaZałożenia i skuteczność nauczania elementów prawa w szkolnictwie średnimSzkolnictwo średnie, Prawo, Efektywność nauczaniaWiloch Tadeusz1985Biblioteka IBE : R 252
527Serafin TeresaZałożenia, cele i perspektywy programu wczesnej pomocy dzieciom niepełnosprawnymdziecko niepełnosprawne, program edukacyjny, pomoc psycho-edukacyjnaGałkowski Tadeusz2007[Biblioteka IBE] : R 511
528Pladys KatarzynaZałożenia, rezultaty i perspektywy programów PHARE dla Polski w szkolnictwie zawodowym: próba analizy systemowej z punktu widzenia procesu integracji europejskiej w dziedzinie edukacjiPHARE, Integracja europejska, Szkolnictwo zawodowe, Program edukacyjnyKwiatkowski Stefan Michał1996Biblioteka IBE : R 365
529Radziewicz JulianZałożona i rzeczywista funkcja wychowawcy klasy w szkole ogólnokształcącejszkoła ogólnokształcąca, wychowawca klasyLewin Aleksander1975[Biblioteka IBE]; : R 104
530Strycharska-Gać BertaZałożone a rzeczywiste umiejętności interpersonalne nauczycieli innowacyjnych placówek oświatowo-wychowawczychPlacówka wychowawcza, Instytucja oświatowa, Komunikacja interpersonalna, Nauczyciel-innowatorRadziewicz Julian2000Biblioteka IBE : R 403
531Nawrocka ZofiaZałożone i rzeczywiste funkcje wychowawcze artystycznych zajęć pozalekcyjnych w szkołach zawodowych : (na przykładzie środowiska wielkomiejskiego)Szkoła zawodowa, Wychowanie estetyczne, Edukacja kulturalna, Zajęcia pozalekcyjneTrempała Edmund1982Biblioteka IBE : R 199
532Kostrzewski StanisławZamierzenia zawodowe uczniów szkół podstawowych i próba ich ukierunkowaniauczeń, szkoła podstawowa, aspiracje zawodoweRachalska Wanda1979[Biblioteka IBE] : R 082
533Lib WaldemarZasób, rozumienie i stosowanie terminów techniczno-informatycznych przez uczniów VI klasy szkoły podstawowejSzkoła podstawowa, Uczeń, Termin, InformatykaFurmanek Waldemar2007Biblioteka IBE : R 515
534Kostrzewa WiesławaZastosowanie algorytmów w procesie nauczania eletrotechnikiśrodki dydaktyczne, nauczanie przedmiotów zawodowychNowacki Tadeusz1976[Biblioteka IBE] : R 081
535Hercman KarolZastosowanie teorii informacji w doborze treści nauczania i pomiarach szybkości przyswajania wiadomości przez uczniateoria nauczania, informatyka, pomiar dydaktyczny, percepcjaNowacki Tadeusz1973[Biblioteka IBE]; : R 035
536Duszyńska AnnaZastosowanie teorii Piageta do testowego pomiaru rozwoju rozumowania przyrodniczego u dzieciprzyroda, rozumowanie, rozwój umysłowy, myślenieNiemierko Bolesław 1979[Biblioteka IBE] : R 135
537Grochulska-Stec ZofiaZastosowanie zasad terapii behawioralnej do reedukacji dzieci agresywnych (9-11 lat)terapia psychologiczna, behawioryzm, reedukacja, agresjaPrzetacznikowa Maria1974[Biblioteka IBE] : R 036
538Buchcic ElżbietaZielone szkoły - diagnoza działalności, propozycje zmian i możliwości podwyższania skuteczności edukacyjnejZielona szkołaCichy Danuta2000Biblioteka IBE : R 395
539Kopik AldonaZjawiska akceleracji rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną : (na podstawie badań przekrojowych z lat 1972/1973 i 1992/1993)Dziecko małe, Rozwój, Edukacja wczesnoszkolna, AkceleracjaDutkiewicz Waldemar1994Biblioteka IBE : R 351
540Wysocka-Kunisz MałgorzataZmiany zasobu pojęć z zakresu fizyki u uczniów szkół podstawowych i średnich oraz ich uwarunkowaniaPojęcie, Fizyka, Nauczanie przedmiotoweKwiatkowski Stefan Michał2002Biblioteka IBE : R 423
22 23 24 25 26 27 28
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do