IBE >> Baza Prac Doktorskich
3 4 5 6 7 8 9
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
101Kołakowska MirosławaFunkcje liceów zawodowych w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w kulturzeuczestnictwo w kulturze, liceum zawodowe, kształcenie zawodoweNowacki Tadeusz1976[Biblioteka IBE] : R 080
102Ukleja HannaFunkcje rodziny w edukacji zdrowotnej dzieciWychowanie w rodzinie, Rodzina, Edukacja zdrowotnaCudak Henryk2002Biblioteka IBE : R 433
103Sowisło MarylaFunkcje samorządu uczniowskiego - założenia i rzeczywistość : (na przykładzie badań przeprowadzonych w szkole średniej ogólnokształcącej w Krakowie i w Krzeszowicach)Samorząd uczniowskiKuźma Józef1991Biblioteka IBE : R 321
104Cudak SławomirFunkcje wychowawcze rodziny wobec dziecka niepełnosprawnegoDziecko niepełnosprawne, Wychowanie w rodzinieSzymański Mirosław Józef2005Biblioteka IBE : R 467
105Bąbka JarosławFunkcje złożone i rzeczywiste placówek realizujących edukację integracyjnąIntegracja społeczna, Integracja nauczania i wychowaniaRadziewicz Julian1999Biblioteka IBE : R 390
106Raczkowska MirosławaFunkcjonalność zasady indywidualizacji w kształceniu humanistycznym uczniów w szkole średniejSzkolnictwo średnie, Indywidualizacja kształceniaSłodkowski Władysław1986Biblioteka IBE : R 277
107Żak MariaFunkcjonowanie dyrektora szkoły zawodowej w okresie zmiany społecznejszkoła zawodowa, dyrektor szkoły, zmiana społecznaSzymański Mirosław Józef2007[Biblioteka IBE] : R 512
108Michalak JoannaFunkcjonowanie i uwarunkowania systemu doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego w Polsce w latach 1999-2002Doradztwo zawodowe, Doradztwo pedagogiczne, Doskonalenie nauczycieliKwiatkowski Stefan Michał2005Biblioteka IBE : R 450 1/2
109Raczkowska JadwigaFunkcjonowanie państwowego domu dziecka w systemie oświatowo -wychowawczym PRLdom dziecka, system wychowawczyPęcherski Mieczysław1980[Biblioteka IBE] : R 148
110Tyluś UrszulaFunkcjonowanie szkół wiejskich w świetle losów absolwentów 1956-1996: na przykładzie gminy RegiminLosy absolwentów, Szkoła wiejskaSzymański Mirosław Józef2002Biblioteka IBE : R 418
111Suchocka-Mieszkuniec AgnieszkaFunkcjonowanie uczniów z zespołem lękowym w gimnazjumLęk, Gimnazjum, Niedorozwój umysłowyGaweł-Luty Elżbieta2006Biblioteka IBE : R 487
112Tyszko GrzegorzFunkcjonowanie w zawodzie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacjiKwalifikacje, Zawód nauczyciela, NauczycielMaciaszek Maksymilian1987Biblioteka IBE : R 287
113Skowrońska-Szweda MariaFunkcjonowanie zawodowe nauczyciela - pedagoga szkolnego : (na przykładzie szkół podstawowych województwa bydgoskiego)Pedagog szkolny, Nauczyciel, Zawód nauczycielaTrempała Edmund1998Biblioteka IBE : R 377
114Szymańska EwaGrupa rówieśnicza jako środowisko kształtowania uczniowskiej podmiotowościGrupa rówieśniczaKwiatkowska Henryka2005Biblioteka IBE : R 461
115Ruszczyńska-Schiller MariaGry symulacyjne jako czynnik wpływu na efektywność uczenia sięuczenie się, efektywność nauczania, gry symulacyjneOkoń Wincenty1978[Biblioteka IBE]; : R 106
116Anczewski JarosławIndywidulane uwarunkowania sukcesu w nauce języka obcegoJęzyk obcy, Nauka o językuKomorowska Hanna1985Biblioteka IBE : R 251
117Grzesiuk AntoniInfrastruktura medialna szkół zawodowych a przebieg procesów poznawczychAutomatyzacja, Informatyka, Szkolnictwo zawodoweKwiatkowski Stefan Michał2007Biblioteka IBE : R 520 1/4
118Kotarba MartaInnowacje pedagogiczne w międzynarodowych i krajowych raportach edukacyjnych oraz ich wpływ na przeobrażanie się modelu szkoły tradycyjnejinnowacja pedagogiczna, model szkoły, pedagogika porównawczaKupisiewicz Czesław2008Biblioteka IBE : R 538
119Skowrońska AleksandraInscenizacja na lekcji jako forma doskonalenia umiejętności obcowania z ludźmiWychowanie estetyczne, Komunikacja interpersonalna, InscenizacjaBoesler Paweł1997Biblioteka IBE : R 369
120Kiszczak Maria TeresaInstytucjonalne uwarunkowania samokształcenia nauczycieli przedmiotów ekonomicznychEkonomia, Nauczyciel przedmiotu, SamokształcenieKrawcewicz Stanisław1987Biblioteka IBE : R 279
3 4 5 6 7 8 9
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do