IBE >> Baza Prac Doktorskich
1 2 3 4 5 6 7
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
41Lelonek MarianCzynności umysłowe i praktyczne w uczeniu się przyrody w klasach niższychuczenie się, przyroda, edukacja wczesnoszkolnaWróbel Tadeusz1974[Biblioteka IBE] : R 038 [tomy 1-2]
42Wlazło Stefan JanDecyzje kierownicze w szkolnictwie - ich uwarunkowania i możliwości usprawnieńkierowanie szkołąKowalewski Stanisław1980[Biblioteka IBE] : R 166
43Balińska HannaDeterminanty dalszego kształcenia absolwentów szkół podstawowych w wielkim mieście : (na przykładzie Warszawy i Łodzi)miasto, losy absolwentów, absolwent, szkoła podstawowaWiloch Tadeusz1975[IBE Biblioteka] : R 047
44Lipiński StanisławDeterminanty postaw moralnych chłopców niedostosowanych społecznie : (analiza wybranych czynników)chłopiec, Niedostosowanie społeczne, Postawa uczniaPospiszyl Kazimierz1989Biblioteka IBE : R 308
45Cyrańska EwaDiagnostyczna funkcja pogotowia opiekuńczego w systemie opieki nad dzieckiemDiagnoza społeczna, System opieki, Pogotowie opiekuńczeMarynowicz-Hetka Ewa1993Biblioteka IBE : R 335
46Terka EwaDiagnozowanie przygotowania dziecka do nauki szkolnej a efekty pracy korekcyjno-wyrównawczej uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowejEdukacja wczesnoszkolna, Zajęcia korekcyjnePiwowarski Rafał2005Biblioteka IBE : R 460
47Grodzka AleksandraDobór i układ treści nauczania elektrotechniki w szkole ogólnokształcącej a wyniki nauczaniaszkoła ogólnokształcąca, wyniki nauczania, nauczanie przedmiotów zawodowych, technikaNowacki Tadeusz1977[IBE Biblioteka] : R 068
48Zarzecka BarbaraDobór i układ treści nauczania technologii mechanicznej w szkole ogólnokształcącejnauczanie przedmiotów zawodowych, szkoła ogólnokształcąca, nauczanie przedmiotowe, treści nauczania, kształcenie politechniczneDąbrowski Zygmunt1975[Biblioteka IBE] : R 129
49Burda-Kosno BarbaraDobór materiału językowego do podręcznika języka francuskiego w świetle nowych tendencji nauczania języków obcychPodręcznik, Język obcy, Język francuski, Nauka o językuWoźnicki Tadeusz1984Biblioteka IBE : R 241
50Natora HalinaDojrzałość szkolna dzieci głuchych uczęszczających do przedszkoli specjalnych i wychowywanych w warunkach domowychPrzedszkole specjalne, Dziecko głucheStawowy-Wojnarowska Irena1982Biblioteka IBE : R 183
51Sobol WacławDokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakładzie pracy jako realizacja zasady edukacji permanentnejKształcenie ustawiczne, Praktyka zawodowa, Doskonalenie zawodoweMatulka Zofia1992Biblioteka IBE : R 331
52Piekarski MarianDoradca zawodowy w kształtowaniu planów życiowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnychdoradca zawodu, szkoła ponadgimnazjalna, plan życiowyBaraniak Barbara2008Biblioteka IBE : R 530
53Ambroży JerzyDrogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanychliceum profilowane, Absolwent, Aspiracje edukacyjneBaraniak Barbara2007Biblioteka IBE : R 500
54Łabanowska HannaDydaktyczne efekty pracy ucznia z podręcznikem "Matematyka 4"Efekt, Matematyka, Podręcznik szkolnyJaniszowska Irena1989Biblioteka IBE : R 311
55Czygier StanisławDydaktyczne i środowiskowe uwarunkowania twórczości technicznej uczniów szkół zawodowychTechnika, Szkolnictwo zawodoweKwiatkowski Stefan Michał2003Biblioteka IBE : R 431
56Walasek BarbaraDynamika aspiracji edukacyjnych rodziców i ich dzieciDziecko, Rodzice, Aspiracje edukacyjneSzymański Mirosław Józef1999Biblioteka IBE : R 393 1/3
57Bergman TeresaDyrektor szkoły jako organizator wewnętrznego nadzoru pedagogicznegoNadzór pedagogiczny, Dyrektor szkołyTudrej Jerzy1986Biblioteka IBE : R 274
58Jemioło KrystynaDziałalność Biblioteki i Zakładu Informacji Naukowej Instytutu Badań Pedagogicznych w WarszawieInformacja naukowa, Biblioteka pedagogicznaDrzewiecki Marcin1989Biblioteka IBE : R 301
59Pająk EwaDziałalność edukacyjna Korpusu Pokoju w krajach Europy Środkowo-WschodniejKorpus Pokoju, EdukacjaRabczuk Wiktor2003Biblioteka IBE : R 428
60Bogus MarzenaDziałalność oświatowa Polaków na Śląsku Cieszyńskim i jej znaczenie dla rozwoju regionu - na przykładzie rodu Kotulów (1848-1956)Historia oświatyGawlik Stanisław2004Biblioteka IBE : R 455
1 2 3 4 5 6 7
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do