IBE >> Baza Prac Doktorskich
22 23 24 25 26 27 28
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
481Ratuś AnnaWpływ przysposobienia do życia w rodzinie na postawy i wyobrażenia młodzieży o rodzinieMłodzież, Postawy, Przysposobienie do życia w rodzinieMaciaszkowa Janina1982Biblioteka IBE : R 185
482Czyżewski MirosławWpływ rodziny i przedszkola na proces uspołecznienia 6-letnich jedynakówUspołecznienie dzieci, Edukacja przedszkolna, Wychowanie w rodzinieKrzysztoszek Zofia1985Biblioteka IBE : R 247
483Hiszpańska BogumiłaWpływ rozwiązywania problemowych zadań autotestowych na osiągnięcia uczniów wiejskich szkół podstawowychszkoła podstawowa, szkoła wiejska, osiągnięcie szkolneWilgocka-Okoń Barbara1980[Biblioteka IBE] : R 151 1/2
484Jung JoannaWpływ różnych form pracy grupowej na efektywność uczenia się przedmiotów humanistycznychefektywność nauczania, praca grupowaOkoń Wincenty1978[Biblioteka IBE] : R 074
485Krupa JerzyWpływ sposobów formułowania celów lekcji na efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczychprzyroda, Nauczanie przedmiotowe, Cele nauczania, Efektywność nauczaniaSawicki Mieczysław1983Biblioteka IBE : R 235
486Niedośpiał BarbaraWpływ sposobu czytania na opanowanie wiedzyczytanie, wiedzaJaniszowska Irena1974[Biblioteka IBE]; : R 030
487Sadura WiktorWpływ środków wizualnych na efektywność nauczania fizyki w liceach ogólnokształcącychliceum ogólnokształcące, środki audiowizualne, fizyka, nauczanie przedmiotoweKoblewska Janina1975[Biblioteka IBE]; : R 108
488Fidyk StefanWpływ telewizyjnych programów przysposobienia obronnego na kształtowanie umiejętności uczniówumiejętność, edukacja medialna, przysposobienie obronne, audycja telewizyjnaLeja Leon1978[IBE Biblioteka] : R 064
489Prus-Wiśniewska HelenaWpływ treści społecznych realizowanych w przedszkolu na rozumienie norm moralnych przez dzieci 6-letnieNorma moralna, Edukacja przedszkolnaKrzysztoszek Zofia1983Biblioteka IBE : R 209
490Groenwald EwaWpływ twórczych form aktywności uczniów na rozumienie pojęć społeczno-moralnychuczeń, moralność, pojęcie, aktywność twórczaWilgocka-Okoń Barbara1978[IBE Biblioteka] : R 069
491Gerzberg AndrzejWpływ uczenia się przez działanie na osiągnięcia poznawcze ucznia : o wdrażaniu nowego systemu dydaktyczno-wychowawczego w praktyce szkolnejuczenie się, system dydaktyczno-wychowawczy, osiągnięcie szkolne, osiągnięcia poznawcze uczniaFleming Edward1969Biblioteka IBE : R 003
492Dudo TadeuszWpływ wiadomości jako informacji sterujących czynnościami na kształtowanie umiejętności praktycznych uczniaPrace ręczne, Zajęcia techniczne, Wychowanie do pracy, Informacja, Wiadomości, UmiejętnośćNowacki Tadeusz1989Biblioteka IBE : R 313
493Mężyk AndrzejWpływ wiedzy o pracy ludzkiej na postawę uczniów wobec pracy zawodowejpraca zawodowa, wychowanie do pracyNowacki Tadeusz1974[Biblioteka IBE] : R 093
494Adamczyk EwaWpływ wielostronnych oddziaływań pedagogicznych na rozwój zainteresowań technicznych uczniów : (na przykładzie klas V szkoły podstawowej)Technika, ZainteresowanieDąbrowski Zygmunt1986Biblioteka IBE : R 281
495Masternak EwaWpływ wybranych programów telewizyjnych na efektywność nauczania literatury w klasach licealnychaudycja telewizyjna, nauczanie przedmiotowe, literatura, przedmiot nauczaniaKoblewska Janina1973[Biblioteka IBE] : R 027
496Siemek DanutaWpływ zajęć w przedszkolu na kształtowanie czynności poznawczych dzieci o nierównomiernym rozwoju psychoruchowymczynności poznawcze, przedszkole, rozwój psychofizycznyGałkowski Tadeusz1978[Biblioteka IBE] : R 111
497Bonecki HenrykWpływ zmian w treści i organizacji pracy uczniów na efekty uczenia się fizykiorganizacja pracy, uczeń, fizyka, przedmiot nauczaniaOkoń Wincenty1974[Biblioteka IBE ], : R 032
498Makles BarbaraWpływ znajomości pojęć teoretycznoliterackich na percepcję dzieła literackiegoodbiór utworu, czytelnictwo, literaturaSłodkowski Władysław1974[Biblioteka IBE] : R 092
499Zaborowski Ignacy IgorWpływ znajomości teorii i konstrukcji testów przez nauczycieli fizyki na osiągnięcia uczniów liceów ogólnokształcącychliceum ogólnokształcące, osiągnięcie szkolne, nauczyciel przedmiotu, testNiemierko Bolesław 1979[Biblioteka IBE] : R 136 1/2
500Zaniewski TadeuszWpływ zróżnicowanego kształcenia w liceum ogólnokształcącym na wybór kierunku studiów wyższychWybór kierunku studiów, Kształcenie ogólnotechnicznePęcherski Mieczysław1985Biblioteka IBE : R 250
22 23 24 25 26 27 28
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do