IBE >> Baza Prac Doktorskich
21 22 23 24 25 26 27
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
461Opiat JanWpływ aktywnych metod nauczania na poznanie rzeczywistości przez dzieci upośledzone umysłowo : (na przykładzie badań w szkołach specjalnych)metoda nauczania, dziecko upośledzone umysłowoJaniszowska Irena1979[Biblioteka IBE] : R 098
462Świderska-Chorąży ElżbietaWpływ analizy utworów dramatycznych na odbiór sztuki teatralnejteatr, odbiór utworu, edukacja humanistycznaSłodkowski Władysław1978[Biblioteka IBE] : R 114
463Dróżka WandaWpływ działalności społecznej nauczycieli w środowisku wiejskim na ich samokształceniedziałalność społeczna, Nauczyciel wiejski, SamokształcenieKrawcewicz Stanisław1986Biblioteka IBE : R 261
464Kowalski Bogusław JerzyWpływ działalności szkolnych ośrodków kulturalno-oświatowych na przemiany w środowisku : (na przykładzie działalności szkolnych ośrodków kulturalno-oświatowych w b. województwie lubelskim)relacje szkoła-środowisko, praca kulturalno-oświatowaWieczorek Tadeusz1977[Biblioteka IBE] : R 083
465Kopański KrzysztofWpływ filmu dydaktycznego na skuteczność i trwałość nauczania uczniów klas VIII szkół podstawowych specjalnych oraz masowychSzkoła specjalna, Szkoła podstawowa, edukacja medialna, Film dydaktycznyGałkowski Tadeusz1983Biblioteka IBE : R 216
466Kotarska JadwigaWpływ koncertów szkolnych na wrażliwość muzyczną młodzieżyWychowanie muzyczne, Impreza szkolnaPrzychodzińska-Kociczak Maria1984Biblioteka IBE : R 228
467Batke-Jesionkiewicz JolantaWpływ kontroli i samokontroli na przebieg i efekty procesu kształceniasamokontrola, kontrola, kształcenieOkoń Wincenty1978[IBE Biblioteka] : R 048
468Załęski WiesławWpływ kształcenia kursowego mistrzów na efekty pracy produkcyjnejefektywność pracy, kurs zawodowy, kurs kwalifikacyjnyNowacki Tadeusz1976[Biblioteka IBE] : R 128
469Bieleń BarbaraWpływ metod uczenia się na wzrost sprawności myślenia dzieci w wieku przedszkolnymdziecko małe, rozumowanie, myślenie, uczenie sięWilgocka-Okoń Barbara1977[IBE Biblioteka] : R 049
470Maślicka DanutaWpływ nauczania przedmiotu przysposobienie do życia w rodzinie na poglądy młodzieży o życiu seksualnym, małżeństwie i rodziniePoglądy młodzieży, Przysposobienie do życia w rodzinie, Nauczanie przedmiotoweKozakiewicz Mikołaj1986Biblioteka IBE : R 285
471Lorenc ZofiaWpływ nowych treści programowych wprowadzonych w klasie przedszkolnej na rozwój umysłowy dzieci klas przedszkolnych oraz pierwszychrozwój umysłowy, edukacja przedszkolna, treści nauczaniaWróbel Tadeusz1980[Biblioteka IBE] : R 137 1/2
472Stojanowski JózefWpływ olimpiad przedmiotowych na przygotowanie do studiów wyższychOlimpiada przedmiotowaMatulka Zofia1982Biblioteka IBE : R 188
473Wądołowska HalinaWpływ organizacji harcerskiej na postawy społeczno-polityczne uczniów szkoły zawodowejszkoła zawodowa, harcerstwo, organizacja młodzieżowa, postawa społecznaSzczerba Wiktor1978[Biblioteka IBE] : R 121
474Podwysocki TadeuszWpływ organizacji pracy w całodziennej szkole podstawowej na osiągnięcia ucznióworganizacja pracy, szkoła podstawowa, osiągnięcie szkolneWiloch Tadeusz1973[Biblioteka IBE]; : R 025
475Woźniak JerzyWpływ organizacji procesu nauczania na kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów : na przykładzie nauczania pomiarów elektrycznych)nauczanie, kształcenie zawodowe, organizacja pracyNowacki Tadeusz1979[Biblioteka IBE] : R 126 [tomy 1-3]
476Michalski AndrzejWpływ organizacji zajęć praktyczno-technicznych na wyniki kształcenia uczniów szkół ogólnokształcącychSzkoła ogólnokształcąca, Efektywność nauczaniaRachalska Wanda1984Biblioteka IBE : R 236
477Głowacki Stanisław MarekWpływ organizacji zespołów uczniowskich na wyniki nauczania w technikum : na przykładzie techników elektrotnicznychtechnikum, wyniki nauczania, zespół klasowyŁapiński Marian1984[Biblioteka IBE] : R 240 1/2
478Trzeciak GrażynaWpływ pracy reedukacyjnej w grupach homogenicznych na wyrównywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowychdeficyt rozwojowy, pisanie, czytanie, percepcja, reedukacjaWilgocka-Okoń Barbara1979[Biblioteka IBE] : R 118
479Lelińska KrystynaWpływ praktycznych metod orientacji zawodowej na wybór szkoły i zawodu : (na przykładzie praktyk przedzawodowych uczniów szkół podstawowych)orientacja zawodowa, praktyka zawodowa, wybór zawoduRachalska Wanda1979[Biblioteka IBE] : R 087
480Białecka Teodora AnnaWpływ przygotowania zawodowego wychowawcy na efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacieinternat, praca opiakuńczo-wychowawcza, wychowawca, kwalifikacje zawodoweMaciaszkowa Janina1981[Biblioteka IBE] : R 164
21 22 23 24 25 26 27
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do