IBE >> Baza Prac Doktorskich
20 21 22 23 24 25 26
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
441Kazberuk JanWalory dydaktyczne rozwiązywania konstrukcyjnych zadań technicznych w nauczaniu początkowym : (zastosowanie zestawów części poliwalentnych do nauczania problemowego w klasie I)technika, zajęcia techniczne, edukacja wczesnoszkolnaDąbrowski Zygmunt1981[Biblioteka IBE] : R 171 1/2
442Cwirko-Godycki JerzyWartości dydaktyczne nauczania topologii na szczeblu początkowymmatematyka, nauczanie przedmiotowe, metodyka nauczaniaOkoń Wincenty1975[IBE Biblioteka] : R 044 [tomy 1-2]
443Wojciechowska MariolaWartości edukacyjne uczniów i rodziców ze środowisk robotniczych : (na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego)rodzice, uczeń, środowisko społeczne, edukacja, wartościSzymański Mirosław Józef1997[Biblioteka IBE] : R 371
444Woroniecki ZdzisławWarunki efektywnego kształcenia nauczycieli na kursachkształcenie nauczycieli, efektywność kształcenia, kurs dla nauczycieliWiloch Tadeusz1974[Biblioteka IBE] : R 037 [tomy 1-2]
445Palej StanisławWarunki efektywnego wdrażania teorii dydaktycznej do praktyki szkolnejpraca szkoły, teoria, dydaktykaFleming Edward1974[IBE Biblioteka] : R 046
446Chylińska JadwigaWarunki i efekty kształtowania umiejętności szybkiego czytanianauczanie, czytanie, umiejętnośćPółturzycki Józef1977[IBE Biblioteka] : R 058
447Karpińska AnnaWarunki minimalizacji drugoroczności w szkolnictwie podstawowymSzkolnictwo podstawowe, DrugorocznośćNiemiec Jerzy1988Biblioteka IBE : R 300
448Dudzińska GrażynaWarunki racjonalnego wykorzystywania czasu pracy nauczycieli szkół podstawowychCzas pracy, Nauczyciel szkoły podstawowej, NauczycielWiloch Tadeusz1985Biblioteka IBE : R 254
449Gworys WiesławWarunki realizacji celów wychowawczych prac społecznie użytecznychPraca społecznie użyteczna, Cele wychowaniaRachalska Wanda1983Biblioteka IBE : R 202
450Krzeszewska BożenaWarunki skuteczności współdziałania szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawoduWybór zawodu, Szkoła, Rodzina, WspółdziałanieRachalska Wanda1984Biblioteka IBE : R 232
451Bukowska BogumiłaWarunki sprawnej organizacji pracy dyrektora w instytucji oświatowo-wychowawczejorganizacja oświatowa, dyrektor placówki oświatowejPszczołowski Tadeusz1977[IBE Biblioteka] : R 056
452Kutiak KrystynaWarunki wychowawcze w rodzinach pracowników rolnychWieś, Wychowanie w rodzinie, Warunki życioweSzymański Mirosław Józef1993Biblioteka IBE : R 334
453Skawińska MariaWdrażanie uczniów do pracy w nauczaniu początkowym a ich osiągnięciaWychowanie do pracy, Edukacja wczesnoszkolnaWróbel Tadeusz1983Biblioteka IBE : R 219
454Marek HannaWewnątrzszkolne uwarunkowania osiągnięć uczniów gimnazjów w zakresie matematykiMatematyka, Gimnazjum, Osiągnięcie szkolneBogaj Andrzej2006Biblioteka IBE : R 483
455Żeber-Dzikowska IlonaWiedza biologiczna uczniów liceów ogólnokształcącychLiceum ogólnokształcące, Edukacja ekologicznaCichy Danuta1997Biblioteka IBE : R 370
456Wójcik Anna MariaWiedza i poglądy dorosłych na temat ochrony i kształtowania środowiskaEdukacja ekologiczna, Ochrona środowiskaCichy Danuta2004Biblioteka IBE : R 437
457Lis RobertWiedza i sprawności informatyczne nauczycieli w szkolnictwie zawodowymszkolnictwo zawodowe, nauczyciel szkoły zawodowej, kwalifikacje zawodowe, informatykaFurmanek Waldemar1999[Biblioteka IBE] : R 396
458Kołodziejczyk RafałWiedza i umiejętności informatyczne studentów pierwszego roku uczelni pedagogicznychKształcenie pedagogiczne, Szkoła wyższa, Informatyka, StudentKwiatkowski Stefan Michał2008Biblioteka IBE : R 519
459Kowalik DagmaraWielopoziomowa ustawiczna edukacja zawodowa : założenia, uwarunkowania, próby wdrożeńKształcenie ustawiczne, Kształcenie zawodoweBednarczyk Henryk2007Biblioteka IBE : R 518
460Jędrzejewski StanisławWpływ aktywności społeczno-kulturowej nauczycielek przedszkoli na ich samokształceniesamokształcenie, nauczyciel przedszkola, aktywność zawodowaKrawcewicz Stanisław1981[Biblioteka IBE] : R 177 1/2
20 21 22 23 24 25 26
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do