IBE >> Baza Prac Doktorskich
19 20 21 22 23 24 25
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
421Barcewicz HalinaUwarunkowania adaptacji początkujących nauczycieli w szkole zawodowejSzkolnictwo zawodowe, Adaptacja zawodowa, Młody nauczycielPęcherski Mieczysław1986Biblioteka IBE : R 269
422Konopka Tomasz WojciechUwarunkowania dostępności szkolnictwa wyższego w województwie świętokrzyskimDostępność szkolnictwa, Szkolnictwo wyższePiwowarski Rafał2006Biblioteka IBE : R 480
423Alejziak BożenaUwarunkowania i efekty samowychowania młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnieWycieczka, SamowychowanieSzymański Mirosław Józef2006Biblioteka IBE : R 482
424Gaździcki WiesławUwarunkowania i skutki pedagogiczne dojazdów uczniów do zbiorczych szkół gminnychDojazd do szkoły, Szkoła gminna, Szkoła zbiorczaSmarzyński Henryk1983Biblioteka IBE : R 213
425Guttmejer EwaUwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów w czytaniu ze zrozumieniem : (rozumienie treści symbolicznych przez dzieci klas III-IV)edukacja wczesnoszkolna, czytanie, osiągnięcie szkolneJaniszowska Irena1977[IBE Biblioteka] : R 071 [tomy: 1-2]
426Kosmala JoannaUwarunkowania osiągnięć uczniów zdolnych na przykładzie uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych: historycznej oraz literatury i języka polskiegoLiteratura, Język polski, Historia, Olimpiada przedmiotowa, Uczeń zdolnyJanowski Andrzej1986Biblioteka IBE : R 266
427Gozdowska ElżbietaUwarunkowania polityki edukacyjnej samorządu województwa - na przykładzie szkół medycznych na MazowszuMazowsze, Samorząd terytorialny, Polityka edukacyjnaGęsicki Janusz2004Biblioteka IBE : R 444
428Dutkiewicz WaldemarUwarunkowania poziomu akceptacji społecznej uczniów w zespołach klasowych szkół podstawowych w mieście i na wsiuczeń, szkoła podstawowa, psychologia społeczna, akceptacja, świadomość spłecznaJaniszowska Irena1981[Biblioteka IBE] : R 170
429Brzezińska RenataUwarunkowania pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych wyznaniowych i świeckichSzkoła wyznaniowa, Szkoła świecka, Szkoła niepubliczna, Praca nauczycielaKwiatkowska Henryka2006Biblioteka IBE : R 477
430Bocian BeataUwarunkowania realizacji praw ucznia w szkolePrawa uczniaSzymański Mirosław Józef2007Biblioteka IBE : R 525
431Kozikowska TamaraUwarunkowania rozwoju nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w świetle wymagań awansu zawodowegoRozwój zawodowy, Awans zawodowy, przyroda, Nauczyciel przedmiotuCichy Danuta2007Biblioteka IBE : R 514
432Rutkowska MałgorzataUwarunkowania samodzielności w pracy dydaktycznej nauczyciela szkoły średniejDydaktyka, Samodzielność, Nauczyciel szkoły średniejWiloch Tadeusz1985Biblioteka IBE : R 253
433Wasilewska MałgorzataUwarunkowania selekcji szkolnej - dynamika zmian : (na przykładzie kandydatów do kieleckich liceów ogólnokształcących)Selekcja szkolnaSzymański Mirosław Józef1997Biblioteka IBE : R 381
434Stąpór Maria JolantaUwarunkowania selekcji szkolnej w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowychSzkoła ponadpodstawowa, Selekcja szkolnaSzymański Mirosław Józef1995Biblioteka IBE : R 359
435Jakubiak-Zapalska EwaUwarunkowania społeczne postaw wychowawczych rodziców wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymDziecko w rodzinie, Dziecko z porażeniem mózgowym, Wychowanie w rodzinie, PostawySzymański Mirosław Józef2000Biblioteka IBE : R 391 1/4
436Grzelak WiesławUwarunkowania społeczno-ekonomiczne mobilności zawodowej studentów studiów niestacjonarnychstudia zaoczne, student, kariera zawodowaSkłodowski Henryk2006[Biblioteka IBE] : R 521
437Kaczmarek Jolanta-AnnaUwarunkowania uczenia się języka rosyjskiego studentów WSOJęzyk rosyjski, Nauka o językuPółturzycki Józef1985Biblioteka IBE : R 234
438Staworzyńska-Grządziel MariaUwarunkowania wiedzy pojęciowej uczniów klas początkowychPojęcie, Edukacja wczesnoszkolna, WiedzaCzarnecki Kazimierz2002Biblioteka IBE : R 420
439Hławiczka MartaUwarunkowania wyboru zawodu dzieci wychowywanych w domach dzieckaWybór zawodu, Dom dzieckaRachalska Wanda1989Biblioteka IBE : R 305
440Nowik JerzyUżyteczność zadań w formie wyboru wielokrotnego do pomiaru osiągnięć szkolnych : (na przykładzie matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych)matematyka, szkoła zawodowa, szkolnictwo zawodowe, osiągnięcie szkolneNiemierko Bolesław 1979[Biblioteka IBE] : R 096
19 20 21 22 23 24 25
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do