IBE >> Baza Prac Doktorskich
1 2 3 4 5 6 7
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
21Paner Jan LechBadania nad kształceniem kadr (pracowników i użytkowników) w zakresie informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i pedagogicznejinformacja naukowa, informacja pedagogiczna, kształcenieGodlewski Michał1971Biblioteka IBE : R 015
22Paściak MariaBadania nad wpływem nauczania strukturalno-problemowego chemii fizycznej na kształcenie umiejętności i rozwijanie samodzielności w myśleniu uczniównauczanie strukturalne, nauczanie problemowe, chemia fizyczna, kształtowanie umiejętności, samodzielność, myślenieNowacki Tadeusz1971Biblioteka IBE : R 007
23Mól ZenonBudżet czasu nauczycieli szkół średnich a efektywność ich pracyefektywność pracy, budżet czasu, nauczyciel szkoły średniejFrycie Stanisław1980[Biblioteka IBE] : R 159
24Zywert FranciszekCharakterystyka zawodowa nauczyciela technikitechnika, nauczyciel przedmiotu, charakterystyka zawodowaNowacki Tadeusz1976[Biblioteka IBE] : R 131 [tomy 1-2]
25Witkowski EdwardCzynniki determinujące efektywność kształcenia młodzieży zasadniczych szkół ogrodniczychszkolnictwo zawodowe, efektywność kształceniaNowacki Tadeusz1974[IBE Biblioteka] : R 042 [tomy 1-2]
26Lisowska ElżbietaCzynniki i skutki pedagogiczne doboru uczniów do klas pierwszych wielkomiejskich szkół podstawowychMiasto, Edukacja wczesnoszkolna, Selekcja szkolnaSzymański Mirosław Józef1994Biblioteka IBE : R 345
27Kucy MarianCzynniki kształcące postawy patriotyczne uczniów kończących szkołę podstawową : (na przykładzie szkół woj. kieleckiego)Szkoła podstawowa, Patriotyzm, Postawa społecznaKrzysztoszek Zofia1983Biblioteka IBE : R 194
28Boratyńska AureliaCzynniki motywacyjne w procesie uczenia się języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym : (analiza wyników badań w szkołach średnich ogólnokształcących woj. siedleckiego)liceum ogólnokształcące, nauka o języku, język rosyjskiMaciaszek Maksymilian1981[Biblioteka IBE] : R 175
29Garmulewicz MarzannaCzynniki różnicujące osiągnięcia szkolne uczniów gimnazjum - na przykładzie świętokrzyskiegoGimnazjum, Osiągnięcie szkolneBogaj Andrzej2006Biblioteka IBE : R 490
30Zych Bożena M.Czynniki selekcji kandydatów do liceów ogólnokształcących : (na przykładzie szkół kieleckich)Liceum ogólnokształcące, Kandydat, Selekcja szkolnaSzymański Mirosław Józef1984Biblioteka IBE : R 227
31Lorenc CzesławCzynniki skutecznego zarządzania zespołem szkół zawodowychZarządzanie, Szkoła zawodowa, Zespół szkółPęcherski Mieczysław1982Biblioteka IBE : R 204
32Maligłówka AnnaCzynniki warunkujące kierunki i stopień aktywności uczniów wyróżniających się z liceów ogólnokształcącychLiceum ogólnokształcące, Aktywność uczniaSadaj Bolesław1984Biblioteka IBE : R 226
33Rycharski GrzegorzCzynniki warunkujące osiągnięcia uczniów z przedmiotów ogólnokształcących w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych : ( dla uczniów upośledzonych umysłowo)Niedorozwój umysłowy, Szkoła zawodowa, Szkoła specjalna, Szkolnictwo zawodowe, Osiągnięcie szkolneStawowy-Wojnarowska Irena1992Biblioteka IBE : R 342
34Perlik MagdalenaCzynniki warunkujące podjęcie samodzielnej decyzji zawodowej przez uczniasamodzielność, decyzja zawodowa, decyzjaJaniszowska Irena1980[Biblioteka IBE] : R 147
35Nowicka JaninaCzynniki warunkujące powodzenie pedagogiczne nauczycieli przedszkoli w początkowym okresie ich działalności zawodowejMłody nauczyciel, Nauczyciel przedszkola, Efektywność pracyMaciaszek Maksymilian1987Biblioteka IBE : R 280
36Dubczyńska MariaCzynniki warunkujące powodzenie szkolne uczniów niedosłyszących w kl. I szkoły podstawowejWada słuchu, Powodzenie szkolne, Edukacja wczesnoszkolnaHulek Aleksander1986Biblioteka IBE : R 268
37Urbanowicz-Lipińska BarbaraCzynniki warunkujące powodzenie w nauce języka polskiego uczniów lekko upośledzonych umysłowoJęzyk polski, Nauczanie przedmiotowe, Niedorozwój umysłowy, Powodzenie szkolneStawowy-Wojnarowska Irena1987Biblioteka IBE : R 284
38Trojanowska-Żmijewska MarzennaCzynniki warunkujące satysfakcję kadry kierowniczej w procesie doskonalenia kursowegokadra kierownicza, kurs dla nauczycieli, doskonalenie nauczycieliPółturzycki Józef1978[Biblioteka IBE] : R 117
39Parfiniewicz ZofiaCzynniki warunkujące wykonywanie zadań zawodowych przez robotników w budownictwiepraca zawodowaKaczor Stanisław1982[Biblioteka IBE] : R 178
40Wessely MarianCzynności konkretyzacyjne w nauczaniu fizyki : (koncepcja nauczania fizyki, umożliwiająca systematyczne wykorzystywanie wiedzy posiadanej przy zdobywaniu dalszej)konkretyzacja, fizyka, nauczanie przedmiotoweOkoń Wincenty1975[Biblioteka IBE] : R. 123
1 2 3 4 5 6 7
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do