IBE >> Baza Prac Doktorskich
7 8 9 10 11 12 13
lpautor
tytuł
deskryptorypromotordatasygnatura
181Soczewka JózefMetodologiczne i dydaktyczne podstawy badawczych czynności uczniów w procesie uczenia się chemiinauczanie przedmiotowe, uczenie się, chemia, metoda nauczaniaOkoń Wincenty1971Biblioteka IBE : R 011
182Janusek BarbaraMetodologiczne podstawy doboru próby do badań osiągnięć szkolnychDobór próby, Osiągnięcie szkolneNiemierko Bolesław 1989Biblioteka IBE : R 306
183Moś WiktorMetody aktywizujące w kształceniu kursowym kadry kierowniczej Związku Harcerstwa PolskiegoHarcerstwo, Kadra kierownicza, KursMatulka Zofia1989Biblioteka IBE : R 314 1/2
184Lewandowska EwaMetody artystycznej analizy dzieła literackiego w szkole a jego oddziaływania estetyczneliteratura, język polski, nauczanie przedmiotoweSłodkowski Władysław1977[Biblioteka IBE] : R 088
185Jeziorska JaninaMetody badawcze w pedagogice specjalnej - próba analizy i syntezyPedagogika specjalna, Metoda badaniaGóralski Andrzej1983Biblioteka IBE : R 195
186Koszewska BarbaraMetody programowania dydaktycznego jako podstawa konstrukcji podręcznika zoologiinauczanie programowane, podręcznik szkolny, zoologiaKupisiewicz Czesław1972[Biblioteka IBE] : R 013 [tomy: 1-3]
187Kawecki IreneuszMiejsce i funkcja domów kultury w realizacji celów systemu oświatowego PRLdom kultury, system oświatyKrzysztoszek Zofia1982[Biblioteka IBE] : R 181
188Gębik-Stępniewska HannaMiędzy potrzebą a pragnieniem: psychoanaliza i jej "inny" jako kontekst epistemologiczny dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacquesa LacanaJacques Lacan, PsychoanalizaWitkowski Lech2000Biblioteka IBE : R 413
189Świnarski WiesławModel i funkcja uniwersalnej sali dydaktycznej w procesie kształcenia zawodowegokształcenie zawodowe, sala lekcyjnaKazimierski Wacław1978[Biblioteka IBE] : R 115
190Kędzierska BarbaraModel informatycznego kształcenia i dokształcania nauczycieliDokształcanie nauczycieli, Kształcenie nauczycieli, Informatyka, Kształcenie multimedialneKwiatkowski Stefan Michał1997Biblioteka IBE : R 380
191Moskal FeliksModel opiekuna-wychowawcy a potrzeby społeczno-pedagogicznewychowawca, opiekunJakubowski Marian1976[Biblioteka IBE] : R 172
192Jaworska-Maj HalinaModel rodziny prokreacji w planach życiowych wychowanków domów dzieckaRodzina, Dom dziecka, WychowanekMaciaszkowa Janina1985Biblioteka IBE : R 248
193Siotor Łukasz GrzegorzModel stosunków między administracją oświatową a szkołamiSzkoła, Administracja oświatowaSmołalski Antoni1986Biblioteka IBE : R 259
194Wichura HelenaModele lekcji a osiągnięcia dydaktyczne uczniów klas niższych szkoły podstawowejszkoła podstawowa, nauczanie początkowe, model lekcji, osiągnięcie szkolneWróbel Tadeusz1980[Biblioteka IBE] : R 141
195Bogaj AndrzejModele maszyn cyfrowych w realizacji programu nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącymautomatyzacja, program nauczania, informatyka, przedmiot nauczaniaOkoń Wincenty1974[Biblioteka IBE]; : R 029 [tomy:1-2]
196Cichocki AndrzejModele organizacyjne szkół podstawowych w polskim systemie edukacji narodowejSzkolnictwo podstawowe, Organizacja szkolnictwaNiemiec Jerzy1986Biblioteka IBE : R 263
197Bator TadeuszModele zarządzania placówkami oświatowymi w programach PHARE-TERM i Nowa Szkoła: implikacje dla reformy systemu edukacjiPHARE-TERM, Instytucja oświatowa, Zarządzanie, NOWA SZKOłAKwiatkowski Stefan Michał2002Biblioteka IBE : R 416
198Walat WojciechModelowanie i optymalizacja eksperymentalnego podręcznika techniki do klasy IV szkoły podstawowejSzkoła podstawowa, Technika, Podręcznik szkolnyFurmanek Waldemar1995Biblioteka IBE : R 358
199Plewka CzesławModelowanie zjawisk i działania praktycznego w procesie uczenia się zawoduNauka zawodu, Uczenie sięKołakowski Ludwik1984Biblioteka IBE : R 225 1/2
200Czubla JózefModernizacja programu nauczania fizyki a integracja nauk przyrodniczychfizyka, nauczanie programowane, program nauczaniaOkoń Wincenty1975[IBE Biblioteka] : R 060
7 8 9 10 11 12 13
tytuł
Autor
Promotor
słowa kluczowe
Rok obrony
od 
do